Skip to content
Szczawno_Zdrój_-_Deptak

10 pytań do Marka Fedoruka - burmistrza Szczawna-Zdroju:

Dziś postanowiliśmy przeprowadzić wyjątkowe wywiady z Markiem Fedorukiem, burmistrzem Szczawna-Zdroju. Zadaliśmy mu 10 pytań, aby lepiej poznać jego pracę, osiągnięcia oraz marzenia związane z miastem, które tak bardzo kocha i służy. Rozmowę przeprowadzał Zbigniew Grzeszek.

Marek-Fedoruk1. Panie Burmistrzu od jak dawna działa Pan i pracuje w strukturach samorządowych?

Niespełna 25 lat temu w 1998 roku zostałem wybrany Radnym Rady Miejskiej, wówczas też
zostałem wybrany na Zastępcę Burmistrza Szczawna-Zdroju. Kolejno, krótki czas
sprawowałem funkcję Wicestarosty wałbrzyskiego, byłem Radnym powiatu wałbrzyskiego, a
następnie trzy kadencje pełniłem obowiązki Zastępcy Burmistrza Jedliny-Zdroju. Od 2014
roku pełnię zaszczytną funkcję Burmistrza Szczawna-Zdroju.

 

2. Co najważniejszego udało się zrobić dla Szczawna za Pana kadencji?

Szczawno-Zdrój, to przepiękna miejscowość uzdrowiskowa. Troska o jej wizerunek, rozwój
to wielkie wyzwanie, jednak największą troską jest dobro naszych mieszkańców.
Największym osiągnięciem z czasów mojej pracy pozostanie prawdopodobnie ogromna
inwestycja jaką jest realizacja kompleksu sportowo-szkolno-przedszkolnego wraz z
otaczającą infrastrukturą. Początek inwestycji to rozpoczęcie budowy przez mojego
poprzednika p. T. Wlaźlaka Hali Sportowej, jednak to było zupełnie inne zadanie, w o wiele
mniejszej skali. „Dzisiaj” kończymy budowę obiektu szkolno-przedszkolnego, wyposażymy
go, zakończymy modernizację ulicy Słonecznej, przy której znajduje się kompleks,. Po
realizacji tych prac zacznie funkcjonować na miarę XXI wieku, bardzo nowoczesny obiekt,
który wraz ze zmodernizowanymi ulicami i parkingami, boiskami sportowymi, halą sportową
i basenem będzie wspaniałym miejscem pracy dla pracowników oświaty i miejscem do nauki
dla 450 uczniów i 150 przedszkolaków. To największe zadanie, ale ogromną radość sprawia
realizacja mniejszych zadań: wspaniała wieża widokowa, przepiękny plac zabaw dla dzieci w
Parku Szwedzkim, modernizowane ulice, amfiteatr i biblioteka. Radość sprawiają także
„drobne” zadania, modernizacja pomieszczeń dla seniorów w ramach programu Senior
Wigor, świetlicy środowiskowej itp. Bardzo ważne są realizowane zadania w zakresie sportu,
kultury, rekreacji opieki społecznej czy edukacji. Sukcesem chyba jednak najistotniejszym
jest zbudowanie zespołu, kadry w Urzędzie Miejskim i jednostkach gminy, Ośrodku Pomocy
Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Teatrze Zdrojowym, Bibliotece Miejskiej,
Centrum Usług Wspólnych, Miejskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu, z Radnymi Rady
Miejskiej, którym zależy na rozwoju naszego miasta i dobru mieszkańców i gości.

Szczawno_Zdrój_-_Deptak_-_panoramio


3. A co uważa Pan za swoją porażkę?

Trudno uznać, że jest to moja porażka, myślę tu o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, bowiem spółki uzdrowiskowe należą do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a więc gmina ma niewielki wpływ na funkcjonowanie i rozwój. Chciałbym aby były to prężne instytucje, jednak czas pandemii, czas wojny w Ukrainie, pożar Zakładu Przyrodoleczniczego odcisnęły się mocno na funkcjonowaniu spółek, utrudniło to ich rozwój.Zarząd Województwa jako właściciel stara się pomóc spółkom, ale jest to ogromne wyzwanie w obecnej sytuacji. Należy mieć jednak nadzieję, że uda się pokonać wszelkie trudności, zyska na tym miasto jako uzdrowisko.


4. Jakie najważniejsze wyzwanie przed Panem w poprawianiu bytu mieszkańców?

Praca na rzecz mieszkańców, jest nieustająca, dziedzin życia, szczególnie w ostatnim czasie,
w których należy podejmować działania jest bardzo dużo, konieczne są działania te
codzienne, wynikłe choćby z konieczności realizacji zadań społecznych, dużym wyzwaniem
jest uruchomienie kompleksu szkolno-przedszkolnego, realizacja wszystkich rozpoczętych i
zaplanowanych na ten rok zadań. Bardzo ważną sprawą są działania, aby osiedlali się w
Szczawnie-Zdroju młodzi ludzie, młode rodziny, to zapewni rozwój miasta, przygotowujemy
więc nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową, chcemy też wybudować budynek
wielorodzinny z mieszkaniami komunalnymi.


5. Jak się żyje mieszkańcom Szczawna–Zdroju pod Pana przewodnictwem?

O to należałoby zapytać mieszkańców. Staram się aby mieszkańcom żyło się lepiej, wszelkie
działania są ukierunkowane na ten cel. Czy były błędy, mnie wydaje się, że większych nie
było, ale ocena pozostaje w rękach mieszkańców.


6. Nie sposób nie zapytać o Pana relacje z uzdrowiskiem, Na czym one polegają?

Na terenie Szczawna-Zdroju funkcjonują dwie spółki, obie należą do Zarządu Województwa:
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” i „Sanatoria Dolnośląskie”. Zależy mi i mieszkańcom aby
spółki rozwijały swoją działalność. Współpraca układa się dobrze. Należy zwrócić uwag, że
działalność uzdrowiskowa prowadzona jest w przepięknych architektonicznie budynkach, są
one jednak chronione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, a to wiąże się z pewnego
rodzaju utrudnieniami przy ich modernizacji i większymi kosztami. Warto dbać o te obiekty,
zachowywać ich historyczny charakter, można powiedzieć, są duszą miasta.

New call-to-action


7. Co zrobić lub co zrobiono, aby propagować wiedzę o Szczawnie w kraju i zagranicą?

W dobie rozwoju cyfryzacji promocja wydaje się w miarę prosta, jest to jednak złudne. W
natłoku informacji z jakim mamy do czynienia „dzisiaj” jest to zadanie dosyć złożone.
Podejmujemy wielokierunkowe działania wykorzystując wszelkie możliwości, poczynając od
technicznych internetu. Ogromną rolę w promocji Szczawna-Zdroju stanowią wydarzenia
kulturalne w naszym neorokokowym Teatrze Zdrojowym, wydarzenia sportowe
organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Teatrem zarządza pan Mirosław
Kowalik wspaniały muzyk, członek zespołu „Raz, Dwa, Trzy”. Organizowane tu wydarzenia
są na najwyższym, mogę stwierdzić europejskim poziomie. Artyści, występujący na scenie
teatru są zachwyceni urokiem teatru i praktycznie zawsze wypełnioną przez słuchaczy
widownią. Warto wspomnieć, że w tym roku odbędzie się 58 Międzynarodowy Festiwal im.
Henryka Wieniawskiego, ale to osobna historia. Ośrodkiem sportu zarządza pan Tomasz
Durajczyk, to akurat sportowiec – menadżer. To on „sprowadza” na wydarzenia sportowe, nie
przesadzam, tysiące sportowców. Artyści i sportowcy robią dla nas, dla naszego miasta
wspaniałą promocję. Lecznictwo uzdrowiskowe z naszymi doskonałymi wodami mineralnymi
broni się samo.


8. Gdyby przyszło wymienić 5 najważniejszych miejsc, które należy zobaczyć w Pana mieście
to byłyby to?

Pięć miejsc, to mało bo jak nie mówić o Uzdrowisku – tu się zdrowieje, a wspaniała
architektura naszych obiektów, Szczawno-Zdrój – jako obszar jest wpisane do rejestru
zabytków z przepięknym Domem Zdrojowym, pensjonatami, willami i budynkami
mieszkalnymi, jak nie mówić o przyrodzie – trzy ponad 180 hektarowe parki: Zdrojowy,
Szwedzki i Wzgórze Gedymina, każdy z unikatową roślinnością, ponad 100 pomnikami
przyrody ożywionej. Jak nie wspomnieć o Górze Chełmiec, wieży widokowej na górze
Parkowej i perełce architektonicznej – Teatrze Zdrojowym, Hali Spacerowej, Pijalni Wód
Mineralnych, czy Dworzysku. A czy nie warto wspomnieć o doskonałych, pięknie podanych,
przepysznych potrawach w naszych restauracjach. Tu każdy znajdzie dla siebie coś
wspaniałego. Zapraszam wszystkich, przyjedź – „Zasmakuj w Szczawnie-Zdroju!”


9. Czy korzysta Pan z dobrodziejstwa posiadania na swoim terenie uzdrowiska parafrazując
powiedzenie (cudze chwalicie swego nie znacie)?

Tak, oczywiście, tu żyję tu mieszkam, codziennie korzystam z uroków miasta, klimat jest
tutaj bodźcowy podgórski, a czasami wypijam szklaneczkę naszych wspaniałych wód
mineralnych, a najczęściej piję naszą wodę stołową „Ankę”.


10. O czym marzy dziś Marek Fedoruk?

Marzenia to cele bardzo odległe. Kto nie marzy nie osiągnie celu. Mam też takie. Dalszy
rozwój miasta jako uzdrowiska i miejscowości turystycznej, jak największe zadowolenie
mieszkańców i gości z naszego miasta. Szczwno-Zdrój ma od 800 lat zapisaną historię – już
w „Księdze Henrykowskiej”, Życzę mojemu miastu kolejnych, pięknych 800 lat.

Marek Fedoruk Burmistrz Szczawna-Zdroju.

avatar
Członek zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Radca Krajowej Izby Gospodarczej