Skip to content
oddzial zagraniczny

Korzyści Wyzwania Posiadania Oddziałów Zagranicznych dla Polskich Firm

Poznaj korzyści i wyzwania związane z posiadaniem oddziałów zagranicznych dla polskich firm.

Lokalizacja oddziałów zagranicznych przez polskie firmy

Polskie firmy coraz chętniej lokują swoje biznesy za granicą, przede wszystkim w krajach ościennych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w ostatnim roku liczba oddziałów polskich przedsiębiorstw za granicą wzrosła o 3,4 proc., osiągając liczbę prawie 4 tysięcy. Najczęściej wybieranymi lokalizacjami są Niemcy, Czechy, Ukraina oraz Rosja. Przedsiębiorstwa mikro i małe stanowią większość grupy firm posiadających jednostki zagraniczne, zatrudniając poniżej 50 osób.

Na koniec 2019 roku najwięcej podmiotów posiadających oddziały zagraniczne miało siedzibę na Mazowszu, Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Największy odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność poza krajem przypada na sektor przetwórstwa przemysłowego, jednak istnieją również firmy z branży handlu, usług profesjonalnych, naukowych i technicznych oraz budownictwa, które z powodzeniem działają na rynkach zagranicznych.

Korzyści posiadania oddziałów zagranicznych

Posiadanie oddziałów zagranicznych niesie ze sobą wiele korzyści dla polskich firm. Oto niektóre z nich:

- Rozszerzenie rynku zbytu: Dzięki obecności w innych krajach, firmy mają możliwość dotarcia do nowych klientów i zwiększenia swojej sprzedaży.

- Dostęp do nowych technologii i wiedzy: Lokalizacja oddziałów za granicą umożliwia firmom dostęp do innowacyjnych rozwiązań i pomaga w zdobywaniu nowej wiedzy.

- Obniżenie kosztów produkcji: Często prowadzenie działalności w innych krajach wiąże się z niższymi kosztami pracy, surowców lub usług, co może przyczynić się do zwiększenia rentowności firmy.

- Zwiększenie konkurencyjności: Obecność na rynkach zagranicznych pozwala firmom konkurować z globalnymi graczami i budować swoją markę jako międzynarodowego gracza.

- Dywersyfikacja ryzyka: Posiadanie oddziałów w różnych krajach pozwala firmom zminimalizować ryzyko związane z wahaniami koniunktury gospodarczej w danym regionie.

To tylko kilka z wielu korzyści, jakie mogą płynąć z posiadania oddziałów zagranicznych. Każda firma musi jednak indywidualnie ocenić, czy takie rozwiązanie będzie dla niej korzystne i zgodne z jej strategią rozwoju.

 

New call-to-action

 

Wyzwania związane z prowadzeniem oddziałów za granicą

Prowadzenie oddziałów zagranicznych wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, które polskie firmy muszą brać pod uwagę. Oto niektóre z najważniejszych:

- Różnice kulturowe i językowe: Przedsiębiorstwa muszą radzić sobie z różnicami kulturowymi i językowymi, które mogą wpływać na sposób prowadzenia biznesu i komunikację z partnerami zagranicznymi.

- Prawo i regulacje: Każdy kraj ma swoje specyficzne przepisy prawne i regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Firma musi być świadoma i zgodna z obowiązującymi przepisami w danym kraju.

- Zarządzanie zespołem: Prowadzenie oddziałów zagranicznych wymaga odpowiedniego zarządzania zespołem, zarówno lokalnym, jak i z centrali. Komunikacja, koordynacja i budowanie zaufania są kluczowe dla sukcesu.

- Logistyka i transport: Transport towarów między oddziałami może być skomplikowany, zwłaszcza jeśli oddziały znajdują się w odległych lokalizacjach. Firma musi mieć odpowiednie rozwiązania logistyczne, aby zapewnić sprawne działanie.

Wyzwania te mogą stanowić poważne przeszkody dla firm, dlatego ważne jest, aby odpowiednio się do nich przygotować i zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie przed rozpoczęciem działalności zagranicznej.

Najpopularniejsze rynki dla polskich firm

Najczęściej wybieranymi rynkami dla polskich firm są Niemcy, Czechy, Ukraina oraz Rosja. Bliskość geograficzna, podobne warunki gospodarcze i potencjał rynkowy czynią te kraje atrakcyjnymi lokalizacjami dla polskich przedsiębiorców. Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a Czechy zajmują drugie miejsce. Ukraina i Rosja są również ważnymi rynkami ze względu na swoje duże zasoby naturalne i potencjał rozwojowy.

Przedsiębiorstwa mikro i małe stanowią większość grupy firm posiadających oddziały zagraniczne, jednak także średnie i duże firmy aktywnie rozwijają swoją działalność za granicą. Każdy rynek ma swoje specyficzne cechy i wymaga odpowiedniego podejścia, dlatego przedsiębiorcy muszą dokładnie analizować i dostosowywać swoje strategie do wymagań danego rynku.

Sposoby sprzedaży towarów i usług za granicą

Polscy przedsiębiorcy mają kilka sposobów na sprzedaż towarów i usług za granicą. Oto niektóre z nich:

1. Rejestracja nowej działalności w innym państwie UE: Przedsiębiorca może zarejestrować nową firmę w innym kraju Unii Europejskiej i prowadzić tam swoją działalność.

2. Zakładanie oddziałów lub przedstawicielstw: Istniejące już polskie przedsiębiorstwo może założyć oddział lub przedstawicielstwo w innym państwie, co umożliwi mu prowadzenie działalności w tym kraju.

3. Świadczenie usług transgranicznych: Przedsiębiorca może świadczyć usługi za granicą bez konieczności rejestracji działalności w danym państwie. Jest to szczególnie popularne w branży usługowej.

4. Eksport towarów: Przedsiębiorca może sprzedawać swoje towary za granicę, korzystając z różnych kanałów dystrybucji, takich jak hurtownie, sklepy internetowe czy dystrybutorzy.

Wybór odpowiedniej metody sprzedaży zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, specyfika rynku docelowego i dostępne zasoby. Przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować swoje opcje i wybrać strategię, która będzie najbardziej efektywna dla ich biznesu.

avatar
Redaktorzy Polish Business Link piszą na tematy związane z ekspansją zagraniczną polskich firm. Omawiamy biznes w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, Australii, Kanadzie, Szwajcarii i nie tylko. Zapraszamy do przesyłania informacji prasowych.